Πλαίσιο κειμένου: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου:  
 
 
 
 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Πλαίσιο κειμένου: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Τηλέφωνο: +30 25410 79732
Τηλεομοιότυπο:+30 25410 22322
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βας. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pikot@ee.duth.gr